Stadens sommarjobbare och mottagare av sommarjobbssedlar 2024

I år erbjuder staden Jakobstad ungdomar i åldern 15 – 20 att pröva på arbetslivet genom sommarjobb eller sommarjobbssedel. Staden får i år välkomna 60 sommarungdomar i jobb samt dela ut 100 sommarjobbssedlar. Totalt fick vi in 396 godtagbara ansökningar. Valet har skett via lottning.


Sommarjobbarna kommer att jobba inom olika sektorer; småbarnspedagogiken, kultur och fritidstjänster och miljövården. Ungdomarna jobbar i regel 4 veckor. De som har fått sommarjobbssedel kan söka jobb vid valfritt företag, organisation eller förening.


Du som fått sommarjobb får ett personligt e-postmeddelande om arbetsplats, tidpunkt och förman samt kontaktuppgifter. I e-postmeddelandet finns även en länk för bekräftelse av mottagandet av sommarjobbet. Du som fått sommarjobbssedel får också ett personligt epostmeddelande om när sedeln kan hämtas samt en länk för bekräftelse av mottagande av sedeln. Kom ihåg att bekräfta!

Bekräftelse bör du göra senast 7.4.2024, försenade bekräftelser kan inte beaktas.

Välkommen, hoppas du skall trivas hos oss i sommar!

Namn på de som har fått sommarjobb
Namn på de som har fått sommarjobbssedel

Namnen har publicerats med medgivande, övriga som fått sommarjobb och sommarjobbssedlar kommer att meddelas via epost.

Till dig som inte i detta skede fått sommarjobb eller sommarjobbssedel hos oss, vill vi meddela att du ännu kan få en plats ifall någon inte tar emot sin plats. Vi kontaktar dig i så fall via de kontaktuppgifter du uppgett. Ifall det inte lyckas, hoppas vi att du vill söka igen i nästa år!

Här finns regler för sommarjobbssedeln.