Arbetsvälmåendet på staden får fortsatta goda resultat!

Arbetsvälmåendet fortsätter att öka på staden Jakobstad. Det är för tredje gången vi på staden Jakobstad genomfört Keva – enkäten och vi kan nu se en klar utveckling av ökat arbetsvälmående.

Kartläggningen av arbetsvälmåendet, som på staden görs vart annat år, görs via av en enkät som även används inom övriga kommuner i Finland. I förhållande till jämförelsekommunerna får arbetsvälmåendet på staden Jakobstad mycket goda resultat, även senaste gång hade vi goda resultat men trots det har vi ytterligare lyckats förbättra resultaten och arbetsvälmåendet inom så gott som varje delområde. Svarsprocenten 2023 har varit god, 74,9% av de anställda har svarat. En målsättning har varit att för varje gång öka svarsprocenten. Då den genomfördes första gången 2019, var den 60%, utvecklingen går i rätt riktning

Läs mer här.