Staden arrenderar ut glasskioskplatsen vid Torget och kioskplatsen vid Kittholmen

Är du intresserad av en försäljningsplats i centrum eller vid Kittholmens sandstrand? Staden söker en ny arrendetagare till Torgets försäljningsplats och en till Kittholmens försäljningsplats. Försäljningssäsongen är april – september och arrendetiden är 5 år vid torget och 5 år vid Kittholmen (med option på ytterligare 5 år). Den årliga arrendeavgiften motsvarar det angivna anbudet.

Villkoren för anbudstävlingen för torget finns här och karta av torget finns här.

Villkoren för anbudstävlingen för Kittholmen finns här och karta av Kittholmen finns här.

Anbuden till den slutna anbudstävlingen bör vara inlämnade till Centralen för tekniska tjänster senast 1.3. kl. 12:00.

Vid frågor kan ni kontakta Stadsgeodet Viljam Knif, tel. 044-785 1399 eller viljam.knif@jakobstad.fi.