Info gällande trafikarrangemang

INFO GÄLLANDE TRAFIKARRANGEMANG VID KVASTBERGSGATAN – JAKOBSGATANS KORSNING

Måndagen 13.5 återupptas arbetena med byggandet av en rondell vid korsningen Kvastbergsgatan-Jakobsgatan. Korsningen kommer vara avstängd för biltrafik, den lätta trafiken dirigeras förbi arbetsområdet längs en utmärkt rutt. Genomfartstrafik längs Kvastbergsgatan ordnas via Korsgrundsvägen och Skolgatan. Arbetena beräknas vara klara inom juni månad.

Staden Jakobstads Kommunaltekniska avdelning är beställare och projektets huvudentreprenör är AJ Contract Ab.