Staden Jakobstads bokslut 2023

Bokslutet 2023 för Jakobstads stadskoncern visar ett överskott på 9,965 milj. euro.

Staden Jakobstads räkenskapsperiod 2023, visar ett överskott på 4,663 miljon euro, vilket överskrider det ursprungligen budgeterade (+ 0,081 milj. euro).

Räkenskapsperiodens plus:

  • Skatteinkomsterna var 3,437 milj euro större än budgeterat.
  • Bidrag och understöd (inkomst) översteg budgeten med 2,622 milj. euro
  • Tilläggsdividend och tilläggsavkastning på grundkapital på 1,584 milj. euro
  • Statsandelarna översteg budgeten med 0,570 milj. euro.
  • Ränteintäkterna var 0,223 milj. större än budgeterat
  • Resultatet för affärsverket Jakobstads Vatten var +0,585 milj. euro.

Invånarantalet ökade med 279 personer från föregående år. Det ackumulerade överskottet från tidigare år är 64,432 milj. euro.

Stadens lånebörda har utvecklats på följande sätt:

2023: 79.0 milj. euro (4 057 euro/invånare)

2022: 66,5 milj. euro (3 465 euro/invånare)

2021: 73,5 milj. euro (3 849 euro/invånare)

2020: 74,9 milj. euro (3 929 €/invånare):

2019: 69,65 milj. euro (3 619 €/ invånare)

2018: 60,45 milj. euro (3 136 euro/invånare)

2017: 60,4 milj. euro (3 115 €/invånare)

2016: 43,7 milj. euro (2 257 €/invånare)

2015: 42,7 milj. euro (2 199 €/invånare)

Nettoinvesteringarna uppgick till 7,781 milj. euro eller 400 euro per invånare.

Räkenskapsperiodens minus:

  • Tilläggsanslag för 3,858 milj. euro behövdes för främst köptjänster, material, löner och hyror .
  • Räntekostnaderna översteg de budgeterade med 0,412 milj. euro.
  • Avgiftsintäkterna underskred den ursprungliga budgeten med 0,433 milj. euro.
  • Avskrivningarna var 0,074 milj. euro större än budgeterat.

Ytterligare information:

Stadsstyrelsens ordförande Ove Sjölund, tel. 040 066 6202, owe@sjolund.fi
Stadsdirektör Anne Ekstrand, tel. 044 785 1410, anne.ekstrand@jakobstad.fi
Ekonomidirektör Gunilla Höglund, tel. 044 785 1421, gunilla.hoglund@jakobstad.fi