Till bildningsväsendet i Jakobstad hör följande verksamhetsområden; administrationen, dagvården, den svenskspråkiga och finskspråkiga förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen, Jakobstads svenska arbetarinstitut, Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto, Wava-institutet/Wava-opisto, ungdomsverksamheten, biblioteksverksamheten, musei- och arkivverksamheten, kulturverksamheten samt idrottsverksamheten.

Verksamhetsidé

Bildningsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation, som befrämjar principerna om livslångt lärande samt som genom forstran och utbildning ger de lärande individerna beredskap och förutsättningar att klara av vardagen, arbetslivet samt fortsatta studier i en snabbt föränderlig värld.

Genom den samverkan, tvåspråkighet, internationalisering och det samarbete som betonas i verksamheten, garanterar vi kvalitativa tjänster och befrämjar en god livskvalitet samt stöder individens möjligheter att växa till en trygg medlem av samhället.