Fastighets Ab Ebba

Ebba är ett fastighetsaktiebolag med ca 620 hyresbostäder i olika delar av staden. Fastighetsaktiebolaget är helägt av staden Jakobstad. 

Mer information om Ebbas bostäder och tjänster för boende finns på Fastighets Ab Ebbas webbsidor. 


Kontaktuppgifter:  

Uthyrning och kundservice
Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy
Salutorget 168600 Jakobstad
Växel tfn (06) 781 0450
info@ebbafastigheter.fi

Hyresförmedling
Päivi Saari, tfn 044 080 4644Tom Enlund, tfn 044 491 8300

Disponent
Kimi Blomström, tfn 044 491 8299, kimi.blomstram@ebbafastigheter.fi

VD
Åsa Björkman, tfn 044 776 6225, asa.bjorkman@ebbafastigheter.fi

Kontaktformulär