Reparationsunderstöd

Reparationsunderstöd

Från början av år 2017 beviljas reparationsunderstöden av ARA. I praktiken innebär det här att ansökningarna ska lämnas in till ARA. ARA tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden.

Enligt den nya lagen om reparationsunderstöd beviljas

  • reparationsunderstöd av äldres och handikappades bostäder
  • understöd för installation av hiss i efterhand
  • hinderlöshetsunderstöd.

Energiunderstöd beviljas inte längre.

Blankett för reparationsunderstöd, åldringar

ARA 35 Ansökan om reparationsunderstöd

Blankett för reparationsunderstöd, bostadsaktiebolag eller fastighetsbolag, planmässig reparationsverksamhet

ARA 36a Ansökan om reparationsunderstöd

Blankett för reparationsunderstöd, bostadsaktiebolag eller fastighetsbolag, hiss/rörelsehinder

ARA 36c Reparationsunderstöd