Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Avsikten för hobbyverksamhetens Finlands modell är att erbjuda avgiftsfria och högklassiga hobbyer som motsvarar grundskolelevers önskningar. Klubbarna är riktade till elever i årskurserna 3-9 och ordnas i nära anslutning till skoldagen. I Jakobstad ordnas merparten av klubbarna i skolornas egna utrymmen, men det finns också klubbar i våra samarbetsparters utrymmen, till exempel i Jeppis Gym, Jakobstads simhall och Jakobstads Ju-Jutsu Ry:s utrymmen. De ansvariga klubbledarna är alltid myndiga och har erfarenhet av barns och ungdomars hobbyverksamhet. I fokus för vår verksamhet är glädjen att göra tillsammans, men också möjligheten i att lära sig nytt och att utveckla sig. Deltagarna i klubbarna är försäkrade via staden Jakobstad. Verksamhetens finansiär är utbildnings- och kulturministeriet. Till den här sidan har vi samlat ihop hobbyverksamheten per skola.

Vi har informerat om hobbyverksamheten via Wilma innan klubbstarten. Om det finns plats i klubbarna, kan man komma med också under terminen. I grupper, som kräver förhandsanmälan, är det viktigt att avboka om man hoppar av under terminen, så den nästa i kön kan prova på en hobby (miia.knif@jeppis.fi). Klubbarna följer skolornas lov, så klubbarna är också på paus då det är lov från skolan.

Hobbyverksamhetens modell i Jakobstad läsår 2022-2023

Hösthobbyperioden 12.9. – 16.12.2022

Vårhobbyperioden 9.1. – 26.5.2023

(Med några undantag, som vi meddelar om separat!)