Hissunderstöd

Till installation av hissar i höghus kan man ansöka understöd från ARA. Objektet för understödet är en ny hiss som installeras i ett flervåningshus. Förutsättningen för understöd är att det sedan tidigare inte finns en hiss i trapphuset där hissen ska installeras. En rullstolshiss anses inte ersätta en normal personhiss.
Det understöd som beviljas utgör högst 45 % av de totala godkända kostnaderna. Understödet beviljas av ARA. Innan arbetena påbörjas måste man ha fått beslut om att understöd beviljats.