Annica Haldin

Annica Haldin

Stadsfullmäktiges ordförande

Svenska Folkpartiet

annica.haldin@gmail.com

040 772 0477