Lina Karlsson

Lina Karlsson

Individhandledare

Station Lotsen, Sysselsättningsenheten

lina.karlsson@jakobstad.fi

044 785 1582