Malin Hellstrand

Malin Hellstrand

Integrationshandledare (Kommunansvarig i Larsmo)

Integrationsenheten

malin.hellstrand@jakobstad.fi

044 785 1905