Mats Kackur

Mats Kackur

Projektingenjör

Utrymmesförvaltningen

mats.kackur@jakobstad.fi

044 785 1218