Samer Tayem

Samer Tayem

Integrationshandledare, tolk (Kommunansvarig i Larsmo)

Integrationsenheten

samer.tayem@jakobstad.fi

044 785 1615