Sören Vikström

Sören Vikström

Fastighetstekniker

Mätningsavdelningen

soren.vikstrom@jakobstad.fi

044 785 1200