Vuokko Piippolainen

Vuokko Piippolainen

Politiker, Vänsterförbundet

vpiippolainen@gmail.com

040 661 2266