Stadens sommarjobb och sommarjobbssedlar

Staden anställer även i år unga mellan 15 och 20 år för sommarjobb inom olika sektorer såsom småbarnspedagogiken, miljövården samt kultur- och fritidstjänster. Sommarjobbet varar i fyra veckor och arbetstiden är 30 timmar per vecka eller totalt 120 timmar under…

Alholmsbussen trafikerar 15.1-15.3.2024

Staden Jakobstad är med i ett utvecklingsprojekt finansierat av Traficom och ett av utvecklingsområdena är att utveckla kollektivtrafik för arbetstagare. Alholmenbussen är ett resultat av detta projekt och företagen i Alholmen har genom intervjuer och personalenkäter medutvecklat både rutten, tidsschemat…

Runebergsveckan 2024

I år firar vi 220-årsjubileet av Johan Ludvig Runebergs födelse. Tillsammans med den eminenta arbetsgruppen har vi kunnat sätta samman ett varierat och inspirerande program, inkluderande litterära evenemang, konstutställningar, musikframträdanden, teater och mycket mer. Varmt välkomna till en vecka fylld av…

Visit Jakobstad har inlett sin verksamhet som bolag

Visit Jakobstad har inlett sin verksamhet som bolag, och VD Matilda Engström har börjat på sin nya post. ”Jag är glad att få vara med och utveckla Jakobstadsregionen”, säger Matilda. matilda.engstrom@visitjakobstad.fi +358 44 493 8834

Vikarier inom småbarnspedagogik

Vi behöver vikarier för kortare och ibland längre tid inom småbarnspedagogiken. Lärare, barnskötare samt assistenter inom småbarnspedagogik. Behörighetskraven fastställs i enlighet med de förordningar som getts om ifrågavarande befattningar. Vi beaktar även studerande inom branschen samt personer som har arbetserfarenhet…

Enkät till företag om parkering och servicetrafik i Jakobstads centrum

Staden Jakobstad har inlett arbetet med att utarbeta en parkeringsstrategi. I arbetet utreder man utvecklingsbehoven för parkering och skapar målsättningar och planer för att utveckla parkeringen i framtiden. I arbetet granskar man också utvecklingsbehoven för servicetrafik och varuleveranser i centrum…

PRESIDENTVALET 2024

Valet av republikens president förrättas söndagen den 28.1.2024. Om ingen av kandidaterna har fått majoriteten av de angivna rösterna förrättas det andra valet söndagen den 11.2.2024. Röstberättigad vid presidentvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen för…

Invånarenkät om Jakobstads parkeringsstrategi

Staden Jakobstad har inlett arbetet med att utarbeta en parkeringsstrategi. I arbetet utreder man utvecklingsbehoven för parkering och skapar målsättningar och en plan för att utveckla parkeringen i framtiden. Arbetet hänför sig till ett mer omfattande utvecklingsarbete för Jakobstads centrum.…

Infotillfälle gällande förslag till detaljplan i stadsdel 40, Lillsand (Fäboda)

Planläggningsavdelningen i Jakobstad har upp-gjort ett preliminärt förslag till detaljplan som gäller stadsdel 40, Lillsand (Fäboda). I Jakobstads gymnasium ordnas 21.12.2023. kl. 18.00. ett för allmänheten öppet informations- och diskussionstillfälle, där man presenterar de-taljplaneförslaget. Efter diskussionstillfället uppgörs det egentliga planförslaget,…

Lucia 2023

Jakobstads lucia 2023 krönas på torget 13.12 kl. 18:00