Tommys – Tillsammans igen!

20.09.2024 19:00 – 19.10.2024 19:00 Perfect Monday Media En unik konsertturné med ett av de mest populära dansbanden! Tommys bjuder på en kväll med det mesta av det bästa från sin långa karriär. Förutom den härliga sångskatten och nya nummer,…

Babblarna Tjingeling-affären – Jakobstad

21.04.2025 11:00 – 21.04.2025 14:00 Live Nation Finland Efter 950 färgglada föreställningar med Babblarna, kommer en helt ny svängig och interaktiv musikal för småttingar, ”Babblarna & Tjingeling-affären”. Babblarna har byggt en affär där man kan köpa massor av roliga saker…

Jakob Marathon 2024 – osallistumismaksu – deltagaravgift

25.07.2024 16:00 – 25.07.2024 16:30 IF Drott Jakobstads centralplan Pedersesplanaden, 68600 Jakobstad Jakob maraton löps torsdagen den 25.7.2024 Start och målgång är vid Centralidrottsplanen i Jakobstad. Förhandsanmälan via nätbutiken tom. 21.7.2024 kl 23:59 Efteranmälan via nätbutiken tom. 23.7.2024 kl 23:59…

Tomas Ledin – Jakobstad

17.08.2024 18:00 Nordic Live Productions Oy Svenska popmusikens levande legend Tomas Ledin kommer till Centralplan i Jakobstad lördagen 17.8.2024 Även Albin Lee Meldau kommer att uppträda under kvällen! K-18 Biljett 89,90 € VIP-biljett 149,90 € Konsertbiljettpaket Benjamin Ingrosso & Tomas…

Arbetet med stadens nya strategi framskrider

En workshop för stadens invånare hölls med anledning av förnyandet av stadens strategi på stadshuset 13 mars 2024. Totalt 13 invånare deltog i strategiworkshoppen och fick komma med synpunkter och därmed påverka innehållet i stadens nya strategi.

Deltagarna i workshoppen hade lottats bland totalt 95 personer som i veckans fråga 10–21.1.2024 hade anmält intresse att delta i workshoppen. De intresserade hade fått uppge kön, ålder, modersmål och sysselsättningssituation i samband med intresseanmälan och deltagarna lottades sedan baserat på dessa kriterier så att det skulle bli en blandning av olika typer av invånare. Totalt 27 invånare bjöds in till workshoppen (14 kvinnor och 13 män, varav 15 var svenskspråkiga, 11 finskspråkiga och 1 hade annat modersmål), men i workshoppen deltog 7 kvinnor och 6 män, varav 8 var svenskspråkiga, 4 finskspråkiga och 1 hade annat modersmål.

Utöver strategiworkshoppen för invånare har staden ordnat två aftonskolor för stadsfullmäktige, i november 2023 och i mars 2024. I den andra aftonskolan deltog också ungdomsfullmäktige. Dessutom har staden i november 2023 ordnat en strategiworkshop för stadens personal med chefsuppgift och en strategiworkshop för näringslivet, vilken hölls i januari 2024.
Staden samarbetar kring den nya strategin med konsultbyrån MDI och stadsfullmäktige behandlar den nya strategin 2025–2030 på sitt möte 10 juni 2024.

Finnairs tidtabell för 2024

Finnairs tidtabell för 2024 är nu publicerad! Tidtabellen gäller från 29.4 och biljetterna kan bokas fr.o.m. 6.3. Se tidtabellen: kokairport.fiBoka biljett: finnair.com

Samtalsgrupp i Jakobstad för anhöriga

11.09.2024 18:00 – 04.12.2024 19:30 Kamratstödsgrupp på svenska för anhöriga till personer med psykisk ohälsa I gruppen diskuterar vi anhörigas känslor och upplevelser och fokuserar på att hitta egna kraftkällor i vardagen. Gruppen samlas en gång i månaden och leds…

Invånarenkäter om det havsbaserade vindkraftsprojektet Reimari

Skyborn Renewables Reimari Oy planerar att bygga havsvindkraftsparken Reimari utanför Karleby, Jakobstad och Nykarleby. Projektområdet ligger på ca 25 kilometers avstånd från den finska kusten och på ca 40 kilometers avstånd från den svenska kusten. Som en del av miljökonsekvensernas bedömningsförfarande genomförs invånarenkäter som riktar sig till fast bosatta och fritidsboende liksom till övriga som rör sig och är verksamma på området. Genom enkäten vill man utreda de berördas åsikter om projektets eventuella konsekvenser för boende, rekreation och näringsverksamhet.

Enkäterna är öppen t.o.m. tisdagen den 5.3.2024.
Länkar till frågeformuläret och ett informationspaket om projektet finns på sidan:
https://projektit.ramboll.fi/reimari/index_se.html

Sportlov vid Tupis

Ungdomsbyrån ordnar program för låg- och högstadieelever under sportlovet.

Staden Jakobstad säljer radhustomter vid Korsgrundet på nätauktion

Staden Jakobstad bjuder ut 2 st. radhustomter (AR) till försäljning. Det unika läget möjliggör havsnära boende, samtidigt som service och aktiviteter finns alldeles i närheten. Försäljningen sker genom öppet anbudsförfarande på webbplatsen Huutokaupat.com. Anbudstiden går ut 12.4.2024 eller 14.4.2024, beroende…