Jakobstads Vattens system för störningsmeddelanden

JAKOBSTADS VATTEN INFORMERARSYSTEM FÖR STÖRNINGSMEDDELANDEN Jakobstads Vatten använder ett system för störningsmeddelanden, med vilket man områdesvis kan skicka ut textmeddelanden, e-post eller röstmeddelanden till de kunder som drabbas av en störning. Störningssituationer kan vara exempelvis akuta vattenläckor eller planerade avbrott…

Jakobstads vattens dricksvatten måste fortsättningsvis kokas

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELARJAKOBSTADS VATTENS DRICKSVATTEN MÅSTE FORTSÄTTNINGSVIS KOKAS Jakobstads Vatten förser staden Jakobstad med hushållsvatten. En liten mängd av Jakobstads Vatten har även levererats till Vikarholmen och Furuholmen i Larsmo. I det rutinmässiga vattenprovet som togs 22.4.2024 har det även…

Jakobstads ungdomsfullmäktiges program 2024-2025

Ungdomsfullmäktiges tvååriga mandatperiod inleddes i början av året. Nu är deras program för den kommande perioden klart. Ta reda på vilka frågor som ungdomsfullmäktige kommer att fokusera på under sin mandatperiod och vad de vill påverka. Programmet hittar du här.

Jakobstads vattens dricksvatten måste kokas

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELARJAKOBSTADS VATTENS DRICKSVATTEN MÅSTE KOKAS Jakobstads Vatten förser staden Jakobstad och södra delar av Larsmo kommun med hushållsvatten. I ett vattenprov som togs 22.4.2024 har det konstaterats Koliforma bakterier. Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning…

Info gällande trafikarrangemang vid Pedersesplanaden

Onsdagen 24.4 återupptas arbetena med byggandet av nya enkelriktade cykelleder och gångleder längs Pedersesplanaden. Längs den norrgående körfilen (östra sidan om kanalen) fortsätter arbetena med färdigställa stenläggningsarbetena innan asfalteringsarbeten tar vid. Stor del av den norrgående filen är planerad att…

Från apotek till papper

23.04.2024 18:00 – 26.10.2024 16:00 Utställningen berättar om familjen Schauman i Jakobstad. 23.4. – 27.10.2024 Den första Schauman i Jakobstad var apotekaren Victor Schauman, som flyttade till staden i mitten av 1800-talet. Utöver sitt arbete som apotekare satsade han även…

Informationstillfälle om enskilda vägar

Staden Jakobstad ordnar tillsammans med Skogsvårdsföreningen Österbotten informationstillfällen om enskilda vägar. Evenemangen har samma innehåll, men på grund av det stora antalet deltagare delas inbjudningarna ut på olika kvällar.

torsdag 25.4.2024 kl.18:00-20:00
måndag 29.4.2024 kl.18:00-20:00
tisdag 7.5.2024 kl.18:00-20:00
vid gymnasiets stora auditorium Skolgatan 20

Som vänlig önskan p.g.a. utrymmesbrist är att bara en person per väglag eller registerfasighet deltar på informationskvällen.

Kulturpärla -evenemang

Staden Jakobstad har glädjen att bjuda in er till Kulturpärla-evenemanget i Brandkårshuset onsdagen den 8.5.2024 kl. 18.00-21.00. Evenemanget inleds med utnämningen av staden till kulturpärla, därefter presenteras de deltagande föreningarna och före workshopen håller kulturexperten Timo Santala ett inspirerande tal…

En miljon soppåsar-kampanjen har börjat!

Staden Jakobstad är med i Yles kampanj En miljon soppåsar som pågår i hela Finland 15.4–5.6. Målet med det två månader långa städtalkot är att inspirera människor att samla in en miljon påsar skräp från sin omgivning. I kampanjen deltar…