Staden Jakobstads bokslut 2021 visar ett överskott på 533 984 €

Bokslutet 2021 för Jakobstads stadskoncern visar ett överskott på 1,567 milj. euro trots betydande nedskrivningar i energibolagens bokslut. Staden Jakobstads räkenskapsperiod 2021 har ett överskott på 533 983,97 euro, vilket överskrider det urspungligen budgeterade (0,483 milj. euro). Räkenskapsperiodens plus: Skatteinkomsterna…

Korttidsvikarie för lärare

Vi behöver vikarier för lärare för både kortare o längre tider inom undervisningssektorn, klasslärare, ämeslärare, speciallärare. Behörigheten för tjänsterna bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Uppge i din ansökan/anmälan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera…

Förberedelserna för staden Jakobstads jubileumsår är bra på gång

År 2022 fyller staden Jakobstad respektabla 370 år. Jubileumsåret firas på många olika sätt under hela året. Festårets kanaler på sociala medier öppnar 1.4.2022, Jakobstad Pietarsaari 370 på Facebook och @jakobstadpietarsaari370 på Instagram. På kanalerna informerar vi om jubileumsårets många evenemang och berättar bland…

inSkaala 2023

18.11.2023 10:00 – 18.11.2023 18:00 Inomhusflygning för skalamodeller Huvudtema för inSkaala 2023 evenemanget är inomhusskalamodeller och konstflygning, men det finns också friflyg- och andra slags inomhusmodeller på plats. I evenemanget ordnas det tävlingar konstflygmodeller och friflygande modeller. Du är välkommen…