Arbetet med stadens nya strategi framskrider

En workshop för stadens invånare hölls med anledning av förnyandet av stadens strategi på stadshuset 13 mars 2024. Totalt 13 invånare deltog i strategiworkshoppen och fick komma med synpunkter och därmed påverka innehållet i stadens nya strategi.

Deltagarna i workshoppen hade lottats bland totalt 95 personer som i veckans fråga 10–21.1.2024 hade anmält intresse att delta i workshoppen. De intresserade hade fått uppge kön, ålder, modersmål och sysselsättningssituation i samband med intresseanmälan och deltagarna lottades sedan baserat på dessa kriterier så att det skulle bli en blandning av olika typer av invånare. Totalt 27 invånare bjöds in till workshoppen (14 kvinnor och 13 män, varav 15 var svenskspråkiga, 11 finskspråkiga och 1 hade annat modersmål), men i workshoppen deltog 7 kvinnor och 6 män, varav 8 var svenskspråkiga, 4 finskspråkiga och 1 hade annat modersmål.

Utöver strategiworkshoppen för invånare har staden ordnat två aftonskolor för stadsfullmäktige, i november 2023 och i mars 2024. I den andra aftonskolan deltog också ungdomsfullmäktige. Dessutom har staden i november 2023 ordnat en strategiworkshop för stadens personal med chefsuppgift och en strategiworkshop för näringslivet, vilken hölls i januari 2024.
Staden samarbetar kring den nya strategin med konsultbyrån MDI och stadsfullmäktige behandlar den nya strategin 2025–2030 på sitt möte 10 juni 2024.

Finnairs tidtabell för 2024

Finnairs tidtabell för 2024 är nu publicerad! Tidtabellen gäller från 29.4 och biljetterna kan bokas fr.o.m. 6.3. Se tidtabellen: kokairport.fiBoka biljett: finnair.com

Invånarenkäter om det havsbaserade vindkraftsprojektet Reimari

Skyborn Renewables Reimari Oy planerar att bygga havsvindkraftsparken Reimari utanför Karleby, Jakobstad och Nykarleby. Projektområdet ligger på ca 25 kilometers avstånd från den finska kusten och på ca 40 kilometers avstånd från den svenska kusten. Som en del av miljökonsekvensernas bedömningsförfarande genomförs invånarenkäter som riktar sig till fast bosatta och fritidsboende liksom till övriga som rör sig och är verksamma på området. Genom enkäten vill man utreda de berördas åsikter om projektets eventuella konsekvenser för boende, rekreation och näringsverksamhet.

Enkäterna är öppen t.o.m. tisdagen den 5.3.2024.
Länkar till frågeformuläret och ett informationspaket om projektet finns på sidan:
https://projektit.ramboll.fi/reimari/index_se.html

Sportlov vid Tupis

Ungdomsbyrån ordnar program för låg- och högstadieelever under sportlovet.

Staden Jakobstad säljer radhustomter vid Korsgrundet på nätauktion

Staden Jakobstad bjuder ut 2 st. radhustomter (AR) till försäljning. Det unika läget möjliggör havsnära boende, samtidigt som service och aktiviteter finns alldeles i närheten. Försäljningen sker genom öppet anbudsförfarande på webbplatsen Huutokaupat.com. Anbudstiden går ut 12.4.2024 eller 14.4.2024, beroende…

Jakob Marathon 2024

25.07.2024 16:00 – 25.07.2024 21:00 Kom med och upplev ett traditionellt löpevenemang i det sommarfina Jakobstad, torsdagen den 25.7.2024! Jakob Marathon löps torsdagen den 25.7.2024 på den omtyckta rutten runt och i centrum av Jakobstad. De sträckor du kan välja…

Arbetsvälmåendet på staden får fortsatta goda resultat!

Arbetsvälmåendet fortsätter att öka på staden Jakobstad. Det är för tredje gången vi på staden Jakobstad genomfört Keva – enkäten och vi kan nu se en klar utveckling av ökat arbetsvälmående. Kartläggningen av arbetsvälmåendet, som på staden görs vart annat…

Sök Sommarjobb på Visit Jakobstad! 

Sök Sommarjobb på Visit Jakobstad!  Är du glad, utåtriktad och ser besökarna i staden som viktiga gäster? Då är detta din chans att vara en del av Visit Jakobstads entusiastiska team under sommaren! Vi söker två sommararbetare och erbjuder två…

Skolgångsbiträde

Vi behöver både vikarier och nya skolgångsbiträden för nästa läsår till olika skolor inom undervisningssektorn. Arbetstiden fastställs enligt överenskommelse.