Felanmälningstjänsten Virhi

Via felanmälningstjänsten Virhi kan du meddela om brister eller fel som gäller stadens gatubelysning, vägar och gångbanor, idrotts- och friluftsanläggningar, offentliga byggnader, skolor och park- och grönområden. Du kan också rapportera om bland annat skadegörelse och översvämningsproblem. Kartan har bytts…

Tobaksängeln

Jakobstads första kvinnliga staty, Tobaksängeln, avtäcktes på jubileumsdagen 27.10.2022. Den 1,83 meter höga statyn är skapad av konstnär Tiina Torkkeli. Tobaksängeln är gjord i laserskuren stål, och i kjolfållen kan man kan läsa namnen på en del av de tobakssorter…

Vägen till hållbar turism

I Jakobstadsregionen strävar vi efter att bli en hållbar destination inom Sustainable Travel Finland programmet. Detta arbete görs tillsammans med besökare och regionens turistföretag. Med hållbar turism betonas inte enbart en positiv inverkan på miljön, utan även ekonomiska och sociala…

Nytt utsiktstorn i Fäboda står klart

Det nya utsiktstornet i Fäboda är nu officiellt öppnat. Ca 120 m norr om Miettinens villa, där den hindersfria leden slutar, hittar man stadens utsiktstorn. Tornet är två våningar högt och till den första våningen kommer man hindersfritt. En trappa…

Campus Allegro fyller 10 år och firar jubileum med program för alla

Under läsåret 2022-2023 firar kulturkvarteret Campus Allegro 10 år. Aktörerna i och kring Campus uppmärksammar decenniet i kvarteret med ett jubileumsår. Byggnadsfasen av Campus Allegro pågick 2009-2013 och verksamheten inleddes delvis redan under vårterminen 2011. Schaumansalen invigdes i mars 2013.…

Finnair börjar flyga mellan Helsingfors och Karleby-Jakobstad

Direkta flyg från Helsingfors till Karleby-Jakobstad inleds den 31 oktober 2022. För Karleby-Jakobstads del innebär Finnairs tidtabell för tiden 31.10–31.12.2022 bland annat direkt morgonflyg till Helsingfors på vardagar och direkt returflyg på eftermiddagen kl. 17.30. Sen kvällstur från Helsingfors kl.…

Bildkonstnärer sökes i kommunerna Jakobstad och Kronoby!

Kommunbildkonstnär – professionella bildkonstnärer som utvecklare av kommuner är ett projekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet 2022-2023. Projektets mål är att testa en modell, där bildkonstnärer och mindre/medelstora kommuner samarbetar. Projektet ämnar utöka arbetsmöjligheterna för bildkonstnärer som en del av…