Enkät till företag om parkering och servicetrafik i Jakobstads centrum

Staden Jakobstad har inlett arbetet med att utarbeta en parkeringsstrategi. I arbetet utreder man utvecklingsbehoven för parkering och skapar målsättningar och planer för att utveckla parkeringen i framtiden. I arbetet granskar man också utvecklingsbehoven för servicetrafik och varuleveranser i centrum…

Bibliotekets stickcafé

29.01.2024 13:00 – 29.04.2024 15:00 Vi umgås, dricker kaffe och handarbetar tillsammans. Tidpunkter våren 2024: 29.1 | 26.2 | 25.3 | 29.4 kl. 13 – 15 Plats: Stadsbiblioteket i Jakobstad, Runebergsg. 12. Ledare: Carita Skog Vi umgås, dricker kaffe och…

A Last Declaration of Love, My Beloved

13.01.2024 14:00 – 09.03.2024 16:00 Mia Damberg Mia Damberg (född 1958 i Nykarleby) är en etablerad österbottnisk konstnär som jobbar med textilkonst, skulptur, foto- och videokonst. Hon har under sin konstnärliga karriär visat sina verk i separat- och grupputställningar, både…

PRESIDENTVALET 2024

Valet av republikens president förrättas söndagen den 28.1.2024. Om ingen av kandidaterna har fått majoriteten av de angivna rösterna förrättas det andra valet söndagen den 11.2.2024. Röstberättigad vid presidentvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen för…

En kväll med Anders Bagge

27.03.2024 19:00 TEAB Produktion Anders Bagge berättar om sitt liv och bjuder på låtar i unika tolkningar. Thomas Enroth sitter vid flygeln. Schaumansalen Ons 27.3 kl. 19.00 Biljett 45 €

Invånarenkät om Jakobstads parkeringsstrategi

Staden Jakobstad har inlett arbetet med att utarbeta en parkeringsstrategi. I arbetet utreder man utvecklingsbehoven för parkering och skapar målsättningar och en plan för att utveckla parkeringen i framtiden. Arbetet hänför sig till ett mer omfattande utvecklingsarbete för Jakobstads centrum.…

Österbottnisk Afton – Jakobstad

04.04.2024 19:00 Alfred Backa Alfred Backa, Josefin Sirén, Månskensbonden och Rickard Eklund – En komiker och tre singer-songwriters. Alla från Österbotten, alla med ett komplicerat förhållande till glesbygden, alla tänker lite för mycket på döden. Resultatet blir en föreställning där…

NTM-centralen i Södta Österbotten: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och förordningen om vattenvårdsförvaltningen – Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä

NTM-centralen i Södta Österbotten: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och förordningen om vattenvårdsförvaltningen – Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 15.12.2023 – 17.6.2024

Infotillfälle gällande förslag till detaljplan i stadsdel 40, Lillsand (Fäboda)

Planläggningsavdelningen i Jakobstad har upp-gjort ett preliminärt förslag till detaljplan som gäller stadsdel 40, Lillsand (Fäboda). I Jakobstads gymnasium ordnas 21.12.2023. kl. 18.00. ett för allmänheten öppet informations- och diskussionstillfälle, där man presenterar de-taljplaneförslaget. Efter diskussionstillfället uppgörs det egentliga planförslaget,…