Miljösyn 2024 – Ympäristökatselmus 2024

Miljösyn 2024 – Ympäristökatselmus 2024 Upprättad av: Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus / Byggnadstillsyn / Rakennusv Delgivningsperiod: 12.4.2024 – 30.6.2024

Invånarenkät om cykelparkering i Jakobstad

Staden Jakobstad har inlett ett projekt för att förbättra cykelparkeringen. I arbetet kartläggs de nuvarande utvecklingsbehoven och man gör upp en plan för att förbättra cykelparkeringen under de kommande åren. Man granskar cykelparkeringen vid allmänna platser, i synnerhet i centrum.…

Jakobstads lärstig för hållbarhet

Jakobstad har nu en lärstig för hållbarhet för elever i åk 1–9 och Jakobstads gymnasium har en färdplan för hållbarhetskompetens. Lärstigen och färdplanen ger elever och studerande kunskaper, färdigheter och attityder som ska vägleda dem att agera för en hållbar…

Jakobstad digitaliserar sina fastigheter för proaktivt fastighetsunderhåll och energioptimering

I april 2024 kopplas 20 av Staden Jakobstads fastigheter upp i en ny dataplattform och kan i realtid styras för att optimera både energianvändning och inomhusklimat.

Byggnaderna är uppkopplade med Tammerforsbaserade Nobody Engineerings IOT-robotar, som skapar en tvåvägskanal till fastighetsautomationssystemet. Data från fastighetsautomationssystem levereras varje minut via ett oberoende datalager till den externa tjänsteleverantören Lassila &; Tikanoja, vars expertteam, L&T Smartti Automation, analyserar data och optimerar styrdata för fastighetsautomation för den mest effektiva energianvändningen i fastigheter. L&T Smartti Automation använder även annan information, såsom väderprognoser och energisystemdata, för att hitta de bästa möjliga inställningarna för olika fastigheter med tanke på både energioptimering och inomhuskomfort. Dessutom analyserade Lassila &; Tikanojas expertteam L&T Smartti Automations observationer, såsom fel i ställdon och styrning.

Målet är att spara minst 100 000 euro i nettokostnader för Jakobstad år 2024 genom energieffektivitet och samtidigt skapa bättre inomhuskomfort för användarna. Med denna lösning kommer staden att minska sina klimatutsläpp i enlighet med klimatstrategin.

"Vårt samarbete med Staden Jakobstad och Nobody Engineering har fungerat smidigt, och det är fint att tillsammans med dem kunna utveckla ännu mer hållbara och energieffektiva stadsplanerings- och fastighetsunderhållstjänster", säger Hannu Kimiläinen, direktör för L&T Energy Services.

Med den nya tjänsten blir fastighetsunderhållet effektivt, proaktivt och produktivt. När byggnader är anslutna till dataplattformen 24/7 kan eventuella fel i fastighetens system upptäckas i realtid och repareras snabbare och mer exakt. Ju mer data som samlas in, desto mer förståelse uppstår för hur olika system fungerar i olika byggnader i staden under olika väderförhållanden, årstider och användningsnivåer. Med hjälp av dataanalys kan man också upptäcka eventuella brister eller en gradvis försämring av olika system. Detta möjliggör bättre planering i förväg av olika underhållsåtgärder, såsom filterbyten eller rengöring av VÅV-system. Ett mer proaktivt och produktivt fastighetsunderhåll utvecklas i nära samarbete med stadens leverantör Alerte, stadens tjänstemän och experter från Lassila &; Tikanoja.

”All data som analyseras och förståelsen hur olika system fungerar både enskilt och tillsammans kommer också att kunna användas som underlag i planeringen av nya byggnader. Staden Jakobstad har precis börjat arkitektplaneringen av en ny skola och där kommer data från nuvarande skolor vara väldigt värdefull i planeringen och dimensioneringen av de tekniska systemen.”, säger Stadsutvecklingsdirektör Mika Hakosalo från Jakobstad.

Staden Jakobstad kommer tillsammans med Nobody Engineering och Lassila & Tikanoja att presentera denna i kommunala sektorn unika lösningen på ”Kiinteistöjen ylläpitopäivät” den 9.4 i Tammerfors.

Project Liv Cruising 2024

08.09.2024 12:00 – 08.09.2024 15:00 Välgörenhetscruising En cruising med entusiastfordon där insamlade medel (startavgift) går oavkortat till Project Liv. Cruisingen ordnas i September 2024. Mera info senare.

Utställning av veteranfordon

23.07.2024 18:00 – 23.07.2024 20:30 Utställning av veteranfordon på Jakobstads torg Torget fylls av alla möjliga veteranfordon. Kort presentation av fordonen.

Bothniarundan 2024

06.07.2024 09:00 – 06.07.2024 17:00 En körning för mera än 30 år gamla fordon En körning längs en bestämd och utmärkt rutt. Längs rutten finns kontroller med frågor och en lunchplats. längd c 70km. Se föreningens hemsida och facebooksida för…

Föreningspodcast

Nu är det dags att äntligen lansera stadens nya föreningspodcast! Varannan fredag med start den 5.4.2024 kommer vi att publicera ett nytt avsnitt med en förening från Jakobstad.Du kan ta del av det första avsnittet via länken!

Veterandagen 2024

Välkommen med till Botniahallen i Vasa för att delta i den direktsända Nationella Veteranfesten 27.4.2024.