Trädfällningstillstånd

Trädfällningstillstånd är en lättare form av tillstånd för miljöåtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden har delegerat beslutanderätten åt stadsträdgårdsmästaren. Tillståndet kostar ingenting men trädfällning utan tillstånd kan kosta.

Enligt markanvändnings- och bygglagens 128 § får trädfällning eller någon åtgärd som förändrar landskapet inte vidtas utan tillstånd 

1) på ett detaljplaneområde
2) på ett stranddetaljplaneområde, om så bestäms i stranddetaljplanen
3) på ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen, med undantag för trädfällning på ett område som har anvisats som jord- och skogsbruksdominerat område i generalplanen, eller
4) på ett område där byggförbud för utarbetande av detaljplan gäller eller för vilket byggförbud har utfärdats för utarbetande av generalplan eller ändring av generalplanen

Fyll i uppgifterna på blanketten och sänd anhållan:

Ansökningsblanketten: Fällning av tomtträd inom stadsplaneområdet

Granskning av träden kan i första hand begäras av stadsträdgårdsmästaren. Trädfällning på detaljplanerat område kräver ett tillstånd. Fyll i uppgifterna på blanketten och sänd anhållan:

Datum(Obligatoriskt)
Namn/Beställare(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)
Bostadsbolagets beslut
Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, pdf, png, doc, Max filstorlek: 1 GB.
    Märk ut träden som skall fällas med ett band!

    Råd om trädfällning eller om ett tillstånd behövs kan i första hand begäras av stadsträdgårdsmästare Jan Ole Bäck.