Sommarjobbare

Jakobstads stadskansli och turistinformation söker sommarjobbare för kundbetjäningsuppgifter 1.6-15.8.2023. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. turistinformationens och stadshusets kundbetjäning, kontorsuppgifter och uppgifter inom stadens dokumentförvaltning samt uppdatering av stadens sociala medier och hemsidor. Uppgiften är lämplig t.ex. för en högskolestuderande. För att…

Projektdragare för bekämpning av invasiva arter

Det treåriga projektet PIA, bekämpning av invasiva växtarter inom Jakobstadsregionen, i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby pågår under åren 2022-24, och är del av åtgärdsprogrammet för kommunernas klimatarbete. Projektets syfte är att genom utvecklingsarbete hitta lämpliga metoder för att…

Vikariat som byråarkitekt

CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER I JAKOBSTAD LEDIGANSLÅR ETT VIKARIAT SOM BYRÅARKITEKT. Vill du främja en god bebyggd miljö med ändamålsenlig planläggning, ett attraktivt och sunt byggande samt en god byggnadskultur? Välkommen att söka ett två-årigt vikariat som byråarkitekt på planläggningsavdelningen…

Ärendehanteringssekreterare

Stadskansliet behöver förstärkning till sitt team. Vi erbjuder en mångsidig och inspirerande uppgift för en serviceinriktad person. Stadskansliet betjänar stadens andra enheter, stadsinvånarna och de förtroendevalda. Till ärendehanteringssekreterarens uppgifter hör bland annat följande helheter: – Att sköta stadens elektroniska arkiv…

Vikarier inom småbarnspedagogik

Vi behöver vikarier för kortare och ibland längre tid inom småbarnspedagogiken. Lärare, barnskötare samt assistenter inom småbarnspedagogik. Behörighetskraven fastställs i enlighet med de förordningar som getts om ifrågavarande befattningar. Vi beaktar även studerande inom branschen samt personer som har arbetserfarenhet…

Karttekniker

Staden Jakobstad lediganslår ett befattning som KARTTEKNIKER vid centralen för tekniska tjänster. Arbetet kan påbörjas den 1.2.2023, eller enligt överenskommelse. Vid besättandet av platsen tillämpas en prövotid på 6 månader. Ett godtagbart läkarintyg bör uppvisas av den som väljs. Kartteknikern…

Korttidsvikarie för lärare

Vi behöver vikarier för lärare för både kortare o längre tider inom undervisningssektorn, klasslärare, ämeslärare, speciallärare. Behörigheten för tjänsterna bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Uppge i din ansökan/anmälan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera…