Kommunikations- och marknadsföringsplanerare

Staden Jakobstad söker nu en Kommunikations- och marknadsföringsplanerare Till arbetsuppgifterna hör strategisk planering, utveckling och förverkligande av stadens kommunikation och marknadsföring. Kommunikations- och marknadsföringsplaneraren ansvarar för stadens kanaler på sociala medier och fu Staden Jakobstad söker nu en Kommunikations- och…

Korttidsvikarie för lärare

Vi behöver vikarier för lärare för både kortare o längre tider inom undervisningssektorn, klasslärare, ämeslärare, speciallärare. Behörigheten för tjänsterna bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Uppge i din ansökan/anmälan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera…

Skolgångsbiträde

Vi behöver både vikarier och nya skolgångsbiträden för nästa läsår till olika skolor inom undervisningssektorn. Arbetstiden fastställs enligt överenskommelse.

Vikarier inom småbarnspedagogik

Vi behöver vikarier för kortare och ibland längre tid inom småbarnspedagogiken. Lärare, barnskötare samt assistenter inom småbarnspedagogik. Behörighetskraven fastställs i enlighet med de förordningar som getts om ifrågavarande befattningar. Vi beaktar även studerande inom branschen samt personer som har arbetserfarenhet…