Vikarie i modersmål

Staden Jakobstad söker en vikarie i modersmål Oxhamns skola är en skola med ca 600 elever i åk 6 – 9 inom den grundläggande utbildningen. I åk 6 – 9 finns också språkbadsklasser med svenska elever i finskt språkbad. Vi…

Korttidsvikarie för lärare

Vi behöver vikarier för lärare för både kortare o längre tider inom undervisningssektorn, klasslärare, ämeslärare, speciallärare. Behörigheten för tjänsterna bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Uppge i din ansökan/anmälan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera…

Småbarnspedagogik/ Varhaiskasvatus

Vi behöver vikarier för kort tid inom småbarnsfostran bland annat lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare, assistenter. Behörighetskraven fastställs i enlighet med de förordningar som getts om ifrågavarande befattningar. Vi beaktar även studerande inom branschen samt personer som har arbetserfarenhet och som…

Vikarie för skolgångsbiträden/assistenter

Vi behöver vikarier för skolgångsbiträden för både kortare o längre tider inom undervisningssektorn. Uppge i din ansökan/anmälan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera när du står till förfogande och uppdatera din ansökan vid behov. Då vi har fått din…