NTM-centralen: Beslut om sanering av förorenad mark, Paul Hallvars gatan 2, Södra tullen – ELY-keskus: Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Paul Hallvarin katu 2, Etelätulli

NTM-centralen: Beslut om sanering av förorenad mark, Paul Hallvars gatan 2, Södra tullen – ELY-keskus: Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Paul Hallvarin katu 2, Etelätulli Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 19.9.2022 – 26.10.2022 Bilagor.

Regionförvaltningsverket: Beslut enligt vatten- och miljöskyddslagen, Ekofish Ab – Aluehallintovirasto: Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Ekofish Ab

Regionförvaltningsverket: Beslut enligt vatten- och miljöskyddslagen, Ekofish Ab – Aluehallintovirasto: Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Ekofish Ab Upprättad av: Koncernförvaltningen / Konsernihallinto / Stadskansliet / Kaupunginkanslia Delgivningsperiod: 5.9.2022 – 12.10.2022 Bilagor.