Byggarbeten längs Pedersesplanaden

Arbetena med att bygga gång- och cykelvägar längs Pedersesplanaden går framåt, från och med torsdag 21.9 utökas trafikavstängningarna i och med att den norrgående körriktningen mellan Trädgårdsgatan-Rådhusgatan stängs för genomfartstrafik. Korsningen Rådhusgatan-Pedersesplanaden hålls fortsättningsvis öppen för trafik. Den norrgående körfilen mellan Rådhusgatan-Strengbergsgatan väntas…

Gröna stigen och Gröna färden

Gröna stigen & Gröna färden Visste du att den grundläggande utbildningen och gymnasierna i Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre drar sitt strå till stacken? Medlemskommunerna driver nämligen en gemensam klimat- och hållbarhetssatsning – Gröna stigen (åk 1-9) och…

Jakobstad förnyar systemet för föreningsbidrag

Staden Jakobstad utvecklar och förenklar ansöknings- och beviljandeprocessen för föreningsbidrag. Just nu delas bidrag ut från stadsstyrelsens anslag och från nämnden för bildning- och välfärds anslag. Från och med år 2024 beviljar kultur- och fritidssektionen alla föreningsbidrag och en del…

INFO GÄLLANDE TRAFIKARRANGEMANG VID KVASTBERGSGATAN – JAKOBSGATANS KORSNING

Torsdagen 31.8 påbörjas arbetena med byggandet av en rondell vid korsningen Kvastbergsgatan-Jakobsgatan. Korsningen kommer vara avstängd för biltrafik, den lätta trafiken dirigeras förbi arbetsområdet längs en utmärkt rutt. Genomfartstrafik längs Kvastbergsgatan ordnas via Korsgrundsvägen och Skolgatan. Arbetena beräknas vara klara ungefär i mitten av november.

Staden Jakobstads Kommunaltekniska avdelning är beställare och projektets huvudentreprenör är AJ Contract Ab.

Välkommen till skolan!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN Läsåret 2023 – 2024 inleds måndagen den 14 augusti 2023 enligt följande tider: Förskolor kl. 8:00 – 12:00 Skolor åk 1-9  kl. 9:00 – 12:00 Jakobstads gymnasium kl. 10:00 – 14:00 Skolskjuts ordnas för elever med rätt till fri skolskjuts. Detaljerade restider meddelas…

Staden Jakobstad växer

Staden Jakobstads invånarantal har under det första halvåret 2023 ökat med 237 personer och närmar sig målet på 20 000 invånare. Enligt förhandsuppgifter i juni 2023 är staden Jakobstads invånarantal nu 19 443. Stadens sysselsättningsgrad bland 20-64-åringar är fortsättningsvis bra och…

Sommarjobbssedel 2023

Anhållan om ersättning för arbetsgivare mellan 15.8-30.11.2023. Staden har tagit i bruk sommarjobbssedel för ungdomar i åldern 15 – 20 år. Ungdomar bosatta i Jakobstad har kunnat söka om en sommarjobbssedel. Med sommarjobbssedeln kan ungdomen söka själv sommarjobb hos företag,…

Badvattenkvaliteten vid Kittholmens badstrand i Jakobstad

Miljöhälsan Kallan avråder inte längre från simning vid Kittholmens badstrand i Jakobstad.

Tilläggsuppgifter:
Hälsoinspektör Susanne Jankens tfn 050 302 9079

Jakobs Dagar – En riktig folkfest

Välkommen på Jakobs Dagar 16–23.7.2023. Jakobstads egen stadsfestival ordnas nu för 49:e gången. Det utlovas mycket nostalgi, och bra musik i parken, men även många nya inslag. Den som kan sitt Jakobstad brukar pricka in ett besök i slutet av…

Miljöhälsan Kallans kundenkät 2023 

Miljöhälsan Kallan utför en kundenkät som riktar sig till alla invånare i Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo.  Hjälp oss att utveckla våra sätt att arbeta och vår verksamhet genom att svara på frågorna i enkäten. Svarstiden är 1.7-31.8.2023.  Gå in…