Asfaltering på Jakobsgatan, Österleden och Köpmansgatan

På Jakobstads Vattens uppdrag utför Sundström Ab Oy asfaltering på Jakobsgatan / Österleden samt en del av Köpmansgatan 20-31.5.2024. Jakobsgatans / Österledens trafik stängs för trafik mellan Trädgårdsgatan – Stationsvägen. Trafiken styrs via Trädgårdsgatan, Choraeusgatan och Stationsvägen. Trafiken till busstationen…

De stupades dag i Jakobstad 19.05.2024

Uppvaktningen vid Nya begravningsplats kl 11.00. Klockorna ringer och Finlands fana anländer. Hedersuppvaktning. Laulujaakot sjunger 2 sånger. Uppvaktning, gransnedläggning.1. Staden Jakobstad2. Församlingarna3. Krigsinvaliderna, Krigsveteranerna och Frontveteranerna.4. Sotaorvot5. Pietarsaaren Karjalaiset6. Reservistklubbarna7. Lions-club

Staden Jakobstads bokslut 2023

Bokslutet 2023 för Jakobstads stadskoncern visar ett överskott på 9,965 milj. euro. Staden Jakobstads räkenskapsperiod 2023, visar ett överskott på 4,663 miljon euro, vilket överskrider det ursprungligen budgeterade (+ 0,081 milj. euro). Räkenskapsperiodens plus: Invånarantalet ökade med 279 personer från…

Europarlamentsvalet 2024

Europarlamentsvalet förrättas söndagen den 9 juni 2024. Staden Jakobstad är indelad i 6 röstningsområden. Röstningsställen i valet är: Röstningsområde – Röstningsställe 001 Centrum – Stadsbiblioteket, Runebergsgatan 12 002 Öster – Itälä skola, Industrivägen 13 003 Kyrkostrand – Kyrkostrands skola, Bagarnäsvägen…

Info gällande trafikarrangemang

INFO GÄLLANDE TRAFIKARRANGEMANG VID KVASTBERGSGATAN – JAKOBSGATANS KORSNING Måndagen 13.5 återupptas arbetena med byggandet av en rondell vid korsningen Kvastbergsgatan-Jakobsgatan. Korsningen kommer vara avstängd för biltrafik, den lätta trafiken dirigeras förbi arbetsområdet längs en utmärkt rutt. Genomfartstrafik längs Kvastbergsgatan ordnas…

OMAPERHE.FI – Webbtjänsten

Elektroniska familjecentret samlar tjänster för barn, unga och familjer i Österbotten Österbottens välfärdsområde tar i bruk Omaperhe.fi, en webbtjänst som är en del av det elektroniska familjecentret. Omaperhe.fi hjälper din familj att hitta den information som passar er livssituation, oavsett…

Jakobstads invånarbudget

Staden Jakobstad gör för första gång ett försök med invånarbudget. Invånarbudgeten är staden Jakobstads sätt att genomföra deltagande budgetering. Deltagande budgetering är ett verksamhetssätt där invånarna involveras i diskussion, planering och beslutsfattande om gemensamma skattemedel. Avsikten med deltagande budgetering är…

Sommarverksamhet för barn och unga i Jakobstad

Sommarläger 2024 Wava-institutet ordnar rolig och kreativ sommarverksamhet för barn och unga! Vi erbjuder 6 läger med olika konstinriktningar. Alla läger är tvåspråkiga. Kurserna äger rum 3-7.6 och 10-14.6 på Campus Allegro. Kurserna för 7-11-åringar har undervisning kl. 9.30-12, lunch…

Jakobstads Vattens hushållsvatten behöver inte längre kokas

MYNDIGHETSMEDDELANDE FRÅN MILJÖHÄLSAN KALLANJakobstads Vattens hushållsvatten behöver INTE längre kokas Uppmaningen som utfärdades 23.4.2024, om att koka Jakobstads Vattens mat- och dricksvatten, är inte längre i kraft. I provet som togs onsdagen 24.4.2024 har inga enterokocker kunnat påvisas. För tillfället…