Yksityisteiden tienpidosta kiinnostuneet henkilöt kokoontuvat jälleen Alueellisille yksityistiepäiville!

Suomen Tieyhdistyksen järjestämien Alueellisten yksityistiepäivien viikon 7 tilaisuudet pidetään seuraavasti: 14.2. Seinäjoki, 15.2. Kankaanpää, 16.2. Tampere. Jälleen on runsaasti luentoja ajankohtaisista yksityistieasioista mm. ennakkotietoa kesällä julkaistavasta uudesta yksiköintisuosituksesta, yksityisteiden siltojen ja merkittävimpien yksityisteiden kuntokartoituksesta ja valtion perusparannushankkeisiin myöntämistä ennätyksellisen hyvistä…

Anmälan till förskolundervisning senast 3.2.2023

ANMÄLAN TILL FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK FÖR 6-ÅRIGA BARN LÄSÅRET 2023 – 2024 PÅGÅR Förskolan börjar måndagen den 14.8.2023 och undervisningen ordnas 4 timmar varje skoldag, 20 timmar i veckan mellan kl. 8:00 -12:00. Platsen för förskoleundervisningen bestäms i huvudsak av var barnet bor. Dagvårds-…

Ansökningstiden till språkbadet pågår 1-15.2.2023

Ansökningstiden till språkbadet för 5-åringar 1-15.2.2023 Ansökan till språkbadet ska göras det år då barnet fyller 5 år (födelseår 2018). Endast familjer där man inte pratar språkbadsspråket är berättigade att söka. Länk till antagningskriterierna och ansökan finns här. När vi…

Runebergsveckan 4-11.2.2023

Jag är, jag vet och jag minns Alla människor inleder utforskandet av världen utgående från sig själv – kommer ni ihåg hur en baby lägger märker till sina egna tår och sina egna fingrar! Ju äldre vi blir desto mer…

Beredskap för strömavbrott

Denna vinter uppmanas finländare att förbereda sig på strömavbrott orsakade av elbrist. Elbrist uppstår när mer el används i Finland än vad som produceras eller importeras. Om minskad förbrukning och andra insatser inte räcker till kan cirkulerande kortvariga strömavbrott vara…

Jakobstad tillverkar inte konstsnö för sina skidspår

Staden Jakobstad har tillsammans med de lokala skidföreningarna beslutat att inte producera konstsnö denna vinter så som tidigare vintrar. Tillverkning av konstsnö sker som bäst när temperaturen är lägre än -15 grader och det infaller just vid de tidpunkter då…

Ungdomsfullmäktiges tal på självständighetsdagen 6.12.2022

Finlands självständighet är en fin sak. Idag får vi fira Finlands 105:e självständighetsdag. Så länge har vårt vackra Finland varit självständigt och vi har fått leva i fred. Idag få vi hedra och komma ihåg våra gamla och tappra veteraner.…

Om parkering på gator under sanering

På de halvfärdiga gator i stadsdelar Skata och London som är under sanering har man sett mycket felparkering. Enligt 36§ i Vägtrafiklagen skall ett fordon stannas eller parkeras i vägens riktning och så nära vägkanten som möjligt. Det kan vara…

Självständighetsfirandet i Jakobstad 2022

Tisdag 6.12.2022 kl. 10.00 Tvåspråkig gudstjänst i Församlingscentret Medverkande: Jan-Gustav Björk, Lisen Borgmästars, Laulu-Jaakot. OBS! Plats, tid och strömmas inte. kl. 11.15 Uppvaktning vid hjältegravarna, Nya begravningsplatsen Medverkande: Veteranorganisationerna, Nylands brigad, Reservistorganisationerna, LC Pietarsaari, LC Jakobstad, LC Jakobstad/Malm, svenska och…