Info gällande trafikarrangemang

INFO GÄLLANDE TRAFIKARRANGEMANG VID KVASTBERGSGATAN – JAKOBSGATANS KORSNING Måndagen 13.5 återupptas arbetena med byggandet av en rondell vid korsningen Kvastbergsgatan-Jakobsgatan. Korsningen kommer vara avstängd för biltrafik, den lätta trafiken dirigeras förbi arbetsområdet längs en utmärkt rutt. Genomfartstrafik längs Kvastbergsgatan ordnas…

OMAPERHE.FI – Webbtjänsten

Elektroniska familjecentret samlar tjänster för barn, unga och familjer i Österbotten Österbottens välfärdsområde tar i bruk Omaperhe.fi, en webbtjänst som är en del av det elektroniska familjecentret. Omaperhe.fi hjälper din familj att hitta den information som passar er livssituation, oavsett…

Jakobstads invånarbudget

Staden Jakobstad gör för första gång ett försök med invånarbudget. Invånarbudgeten är staden Jakobstads sätt att genomföra deltagande budgetering. Deltagande budgetering är ett verksamhetssätt där invånarna involveras i diskussion, planering och beslutsfattande om gemensamma skattemedel. Avsikten med deltagande budgetering är…

Sommarverksamhet för barn och unga i Jakobstad

Sommarläger 2024 Wava-institutet ordnar rolig och kreativ sommarverksamhet för barn och unga! Vi erbjuder 6 läger med olika konstinriktningar. Alla läger är tvåspråkiga. Kurserna äger rum 3-7.6 och 10-14.6 på Campus Allegro. Kurserna för 7-11-åringar har undervisning kl. 9.30-12, lunch…

Jakobstads Vattens hushållsvatten behöver inte längre kokas

MYNDIGHETSMEDDELANDE FRÅN MILJÖHÄLSAN KALLANJakobstads Vattens hushållsvatten behöver INTE längre kokas Uppmaningen som utfärdades 23.4.2024, om att koka Jakobstads Vattens mat- och dricksvatten, är inte längre i kraft. I provet som togs onsdagen 24.4.2024 har inga enterokocker kunnat påvisas. För tillfället…

Jakobstads Vattens uppföljningsprov

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELAR JAKOBSTADS VATTENS DRICKSVATTEN SKA FORTSÄTTNINGSVIS KOKAS Jakobstads Vatten förser staden Jakobstad med hushållsvatten. En liten mängd av Jakobstads Vatten har även levererats till Vikarholmen och Furuholmen i Larsmo. I de uppföljningsprov (12 st) som togs 24.4.2024 har…

Jakobstads Vattens system för störningsmeddelanden

JAKOBSTADS VATTEN INFORMERARSYSTEM FÖR STÖRNINGSMEDDELANDEN Jakobstads Vatten använder ett system för störningsmeddelanden, med vilket man områdesvis kan skicka ut textmeddelanden, e-post eller röstmeddelanden till de kunder som drabbas av en störning. Störningssituationer kan vara exempelvis akuta vattenläckor eller planerade avbrott…

Jakobstads vattens dricksvatten måste fortsättningsvis kokas

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELARJAKOBSTADS VATTENS DRICKSVATTEN MÅSTE FORTSÄTTNINGSVIS KOKAS Jakobstads Vatten förser staden Jakobstad med hushållsvatten. En liten mängd av Jakobstads Vatten har även levererats till Vikarholmen och Furuholmen i Larsmo. I det rutinmässiga vattenprovet som togs 22.4.2024 har det även…

Jakobstads ungdomsfullmäktiges program 2024-2025

Ungdomsfullmäktiges tvååriga mandatperiod inleddes i början av året. Nu är deras program för den kommande perioden klart. Ta reda på vilka frågor som ungdomsfullmäktige kommer att fokusera på under sin mandatperiod och vad de vill påverka. Programmet hittar du här.