Alholmsbussen trafikerar 15.1-15.3.2024

Staden Jakobstad är med i ett utvecklingsprojekt finansierat av Traficom och ett av utvecklingsområdena är att utveckla kollektivtrafik för arbetstagare. Alholmenbussen är ett resultat av detta projekt och företagen i Alholmen har genom intervjuer och personalenkäter medutvecklat både rutten, tidsschemat…

Runebergsveckan 2024

I år firar vi 220-årsjubileet av Johan Ludvig Runebergs födelse. Tillsammans med den eminenta arbetsgruppen har vi kunnat sätta samman ett varierat och inspirerande program, inkluderande litterära evenemang, konstutställningar, musikframträdanden, teater och mycket mer. Varmt välkomna till en vecka fylld av…

Enkät till företag om parkering och servicetrafik i Jakobstads centrum

Staden Jakobstad har inlett arbetet med att utarbeta en parkeringsstrategi. I arbetet utreder man utvecklingsbehoven för parkering och skapar målsättningar och planer för att utveckla parkeringen i framtiden. I arbetet granskar man också utvecklingsbehoven för servicetrafik och varuleveranser i centrum…

PRESIDENTVALET 2024

Valet av republikens president förrättas söndagen den 28.1.2024. Om ingen av kandidaterna har fått majoriteten av de angivna rösterna förrättas det andra valet söndagen den 11.2.2024. Röstberättigad vid presidentvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen för…

Invånarenkät om Jakobstads parkeringsstrategi

Staden Jakobstad har inlett arbetet med att utarbeta en parkeringsstrategi. I arbetet utreder man utvecklingsbehoven för parkering och skapar målsättningar och en plan för att utveckla parkeringen i framtiden. Arbetet hänför sig till ett mer omfattande utvecklingsarbete för Jakobstads centrum.…

Infotillfälle gällande förslag till detaljplan i stadsdel 40, Lillsand (Fäboda)

Planläggningsavdelningen i Jakobstad har upp-gjort ett preliminärt förslag till detaljplan som gäller stadsdel 40, Lillsand (Fäboda). I Jakobstads gymnasium ordnas 21.12.2023. kl. 18.00. ett för allmänheten öppet informations- och diskussionstillfälle, där man presenterar de-taljplaneförslaget. Efter diskussionstillfället uppgörs det egentliga planförslaget,…

Lucia 2023

Jakobstads lucia 2023 krönas på torget 13.12 kl. 18:00

Jakobstad vald till Kulturpärla 2024

En internationell jury har tillkännagett vilka städer som tilldelats Baltic Sea Region (BSR)-titeln Kulturpärlor för år 2024. Städerna Jakobstad (Finland), Svendborg (Danmark), Kiel (Tyskland) och Rūjiena (Lettland) valdes ut bland 12 kandidater från länderna i Östersjöregionen. Dessa städer har utarbetat…

Jakobstad har valts ut bland tolv kommuner 

Jakobstad har valts ut bland tolv kommuner  Interreg Europa-projektet Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient cities and regions (Kulturpärlor i Östersjöregionen för mer resilienta städer och regioner) öppnade i augusti upp ansökan om titeln BSR Cultural Pearl och…