Jakobstads vattens dricksvatten måste fortsättningsvis kokas

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELARJAKOBSTADS VATTENS DRICKSVATTEN MÅSTE FORTSÄTTNINGSVIS KOKAS Jakobstads Vatten förser staden Jakobstad med hushållsvatten. En liten mängd av Jakobstads Vatten har även levererats till Vikarholmen och Furuholmen i Larsmo. I det rutinmässiga vattenprovet som togs 22.4.2024 har det även…

Jakobstads ungdomsfullmäktiges program 2024-2025

Ungdomsfullmäktiges tvååriga mandatperiod inleddes i början av året. Nu är deras program för den kommande perioden klart. Ta reda på vilka frågor som ungdomsfullmäktige kommer att fokusera på under sin mandatperiod och vad de vill påverka. Programmet hittar du här.

Jakobstads vattens dricksvatten måste kokas

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELARJAKOBSTADS VATTENS DRICKSVATTEN MÅSTE KOKAS Jakobstads Vatten förser staden Jakobstad och södra delar av Larsmo kommun med hushållsvatten. I ett vattenprov som togs 22.4.2024 har det konstaterats Koliforma bakterier. Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning…

Info gällande trafikarrangemang vid Pedersesplanaden

Onsdagen 24.4 återupptas arbetena med byggandet av nya enkelriktade cykelleder och gångleder längs Pedersesplanaden. Längs den norrgående körfilen (östra sidan om kanalen) fortsätter arbetena med färdigställa stenläggningsarbetena innan asfalteringsarbeten tar vid. Stor del av den norrgående filen är planerad att…

Informationstillfälle om enskilda vägar

Staden Jakobstad ordnar tillsammans med Skogsvårdsföreningen Österbotten informationstillfällen om enskilda vägar. Evenemangen har samma innehåll, men på grund av det stora antalet deltagare delas inbjudningarna ut på olika kvällar.

torsdag 25.4.2024 kl.18:00-20:00
måndag 29.4.2024 kl.18:00-20:00
tisdag 7.5.2024 kl.18:00-20:00
vid gymnasiets stora auditorium Skolgatan 20

Som vänlig önskan p.g.a. utrymmesbrist är att bara en person per väglag eller registerfasighet deltar på informationskvällen.

Kulturpärla -evenemang

Staden Jakobstad har glädjen att bjuda in er till Kulturpärla-evenemanget i Brandkårshuset onsdagen den 8.5.2024 kl. 18.00-21.00. Evenemanget inleds med utnämningen av staden till kulturpärla, därefter presenteras de deltagande föreningarna och före workshopen håller kulturexperten Timo Santala ett inspirerande tal…

En miljon soppåsar-kampanjen har börjat!

Staden Jakobstad är med i Yles kampanj En miljon soppåsar som pågår i hela Finland 15.4–5.6. Målet med det två månader långa städtalkot är att inspirera människor att samla in en miljon påsar skräp från sin omgivning. I kampanjen deltar…

Invånarenkät om cykelparkering i Jakobstad

Staden Jakobstad har inlett ett projekt för att förbättra cykelparkeringen. I arbetet kartläggs de nuvarande utvecklingsbehoven och man gör upp en plan för att förbättra cykelparkeringen under de kommande åren. Man granskar cykelparkeringen vid allmänna platser, i synnerhet i centrum.…

Jakobstads lärstig för hållbarhet

Jakobstad har nu en lärstig för hållbarhet för elever i åk 1–9 och Jakobstads gymnasium har en färdplan för hållbarhetskompetens. Lärstigen och färdplanen ger elever och studerande kunskaper, färdigheter och attityder som ska vägleda dem att agera för en hållbar…

Jakobstad digitaliserar sina fastigheter för proaktivt fastighetsunderhåll och energioptimering

I april 2024 kopplas 20 av Staden Jakobstads fastigheter upp i en ny dataplattform och kan i realtid styras för att optimera både energianvändning och inomhusklimat.

Byggnaderna är uppkopplade med Tammerforsbaserade Nobody Engineerings IOT-robotar, som skapar en tvåvägskanal till fastighetsautomationssystemet. Data från fastighetsautomationssystem levereras varje minut via ett oberoende datalager till den externa tjänsteleverantören Lassila &; Tikanoja, vars expertteam, L&T Smartti Automation, analyserar data och optimerar styrdata för fastighetsautomation för den mest effektiva energianvändningen i fastigheter. L&T Smartti Automation använder även annan information, såsom väderprognoser och energisystemdata, för att hitta de bästa möjliga inställningarna för olika fastigheter med tanke på både energioptimering och inomhuskomfort. Dessutom analyserade Lassila &; Tikanojas expertteam L&T Smartti Automations observationer, såsom fel i ställdon och styrning.

Målet är att spara minst 100 000 euro i nettokostnader för Jakobstad år 2024 genom energieffektivitet och samtidigt skapa bättre inomhuskomfort för användarna. Med denna lösning kommer staden att minska sina klimatutsläpp i enlighet med klimatstrategin.

"Vårt samarbete med Staden Jakobstad och Nobody Engineering har fungerat smidigt, och det är fint att tillsammans med dem kunna utveckla ännu mer hållbara och energieffektiva stadsplanerings- och fastighetsunderhållstjänster", säger Hannu Kimiläinen, direktör för L&T Energy Services.

Med den nya tjänsten blir fastighetsunderhållet effektivt, proaktivt och produktivt. När byggnader är anslutna till dataplattformen 24/7 kan eventuella fel i fastighetens system upptäckas i realtid och repareras snabbare och mer exakt. Ju mer data som samlas in, desto mer förståelse uppstår för hur olika system fungerar i olika byggnader i staden under olika väderförhållanden, årstider och användningsnivåer. Med hjälp av dataanalys kan man också upptäcka eventuella brister eller en gradvis försämring av olika system. Detta möjliggör bättre planering i förväg av olika underhållsåtgärder, såsom filterbyten eller rengöring av VÅV-system. Ett mer proaktivt och produktivt fastighetsunderhåll utvecklas i nära samarbete med stadens leverantör Alerte, stadens tjänstemän och experter från Lassila &; Tikanoja.

”All data som analyseras och förståelsen hur olika system fungerar både enskilt och tillsammans kommer också att kunna användas som underlag i planeringen av nya byggnader. Staden Jakobstad har precis börjat arkitektplaneringen av en ny skola och där kommer data från nuvarande skolor vara väldigt värdefull i planeringen och dimensioneringen av de tekniska systemen.”, säger Stadsutvecklingsdirektör Mika Hakosalo från Jakobstad.

Staden Jakobstad kommer tillsammans med Nobody Engineering och Lassila & Tikanoja att presentera denna i kommunala sektorn unika lösningen på ”Kiinteistöjen ylläpitopäivät” den 9.4 i Tammerfors.