Infotillfälle gällande förslag till detaljplan i stadsdel 40, Lillsand (Fäboda)

Planläggningsavdelningen i Jakobstad har upp-gjort ett preliminärt förslag till detaljplan som gäller stadsdel 40, Lillsand (Fäboda). I Jakobstads gymnasium ordnas 21.12.2023. kl. 18.00. ett för allmänheten öppet informations- och diskussionstillfälle, där man presenterar de-taljplaneförslaget. Efter diskussionstillfället uppgörs det egentliga planförslaget,…

Lucia 2023

Jakobstads lucia 2023 krönas på torget 13.12 kl. 18:00

Jakobstad vald till Kulturpärla 2024

En internationell jury har tillkännagett vilka städer som tilldelats Baltic Sea Region (BSR)-titeln Kulturpärlor för år 2024. Städerna Jakobstad (Finland), Svendborg (Danmark), Kiel (Tyskland) och Rūjiena (Lettland) valdes ut bland 12 kandidater från länderna i Östersjöregionen. Dessa städer har utarbetat…

Jakobstad har valts ut bland tolv kommuner 

Jakobstad har valts ut bland tolv kommuner  Interreg Europa-projektet Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient cities and regions (Kulturpärlor i Östersjöregionen för mer resilienta städer och regioner) öppnade i augusti upp ansökan om titeln BSR Cultural Pearl och…

På Jakobstads Vattens uppdrag utför Sundström Ab Oy förnyande av kommunalteknik på Jakobsgatan/Österleden

Jakobsgatans/Österledens trafik stängs av mellan korsningarna Trädgårdsgatan – Köpmansgatan och vid Trädgårdsgatans korsning. Trädgårdsgatan – Köpmansgatan 10.11-20.11: Trafiken styrs via Trafiken till busstationen ordnas från Köpmansgatans infart. Vid Trädgårdsgatans korsning 20.11-24.11: Trafiken styrs via Trafiken till busstationen ordnas från Köpmansgatans…

Jakobstads Vatten informerar 1.11

Störningssituationen är nu över. Jakobstads Vatten har tagit prover på järnhalten i vattnet i olika delar av ledningsnätet och de senaste proverna visar att målsättningen för järnhalten underskrids i alla mätpunkter. Vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 avslutas idag…

Jakobstads Vatten informerar 30.10

Jakobstads Vatten har tagit prover på järnhalten ute i ledningsnätet idag 30.10. Ett prov uppnådde inte målnivån för järnhalten, vilket är att hållas under 0,2 mg/l. Eftersom proverna visar på att vattnet i ledningsnätet ännu inte uppnår målnivån på alla…

JeppisLit – För Dig som älskar litteratur

JeppisLit är en litteraturvecka som vill lyfta fram böcker, författare och berättelser. I huvudsak erbjuder JeppisLit program på stadsbiblioteket i Jakobstad, men det ordnas även evenemang på annat håll i staden, liksom riktade besök till specifika målgrupper – allt i…

Jakobstads Vatten informerar 26.10

Jakobstads Vatten informerar 26.10 Spolning av ledningsnätet pågår för att sänka järnhalten i vattnet under målsättningsvärdet över hela staden. Fastän järnhalten i vattnet på vissa ställen är högre än den rekommenderade nivån, är vattnet fortsättningsvis drickbart. Vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen…