JeppisLit – För Dig som älskar litteratur

JeppisLit är en litteraturvecka som vill lyfta fram böcker, författare och berättelser. I huvudsak erbjuder JeppisLit program på stadsbiblioteket i Jakobstad, men det ordnas även evenemang på annat håll i staden, liksom riktade besök till specifika målgrupper – allt i…

Ansök om bidrag – Ansökningstiden för bidrag för 2024 är 23.10–20.11

Bidrag för föreningar, grupper och enskilda personer samt bidrag från Rettigs fond för 2024 kan sökas från och med 23.10.2023. Bidragen ansöks i första hand via webbplatsen (kultur och fritid). Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningstiden för bidrag är i fortsättningen…

Inbjudan till FÖRENINGSKVÄLL

Varmt välkommen till Jugendsalen, kabinett Yvonne torsdagen den 26.10 kl. 18:30 PROGRAM Kaffe + tilltugg vid ankomst18:30 Välkomsthälsning18:45 Johan Lithén presenterar Jeppis gallup resultatet om föreningar19:00 Workshop om nätverkande: Aktuella ärenden från gallupen diskuteras i grupper19:30 Presentation av Föreningspodden, vilka…

Jakobstad förnyar systemet för föreningsbidrag

Staden Jakobstad utvecklar och förenklar ansöknings- och beviljandeprocessen för föreningsbidrag. Just nu delas bidrag ut från stadsstyrelsens anslag och från nämnden för bildning- och välfärds anslag. Från och med år 2024 beviljar kultur- och fritidssektionen alla föreningsbidrag och en del…

Badvattenkvaliteten vid Kittholmens badstrand i Jakobstad

Miljöhälsan Kallan avråder inte längre från simning vid Kittholmens badstrand i Jakobstad.

Tilläggsuppgifter:
Hälsoinspektör Susanne Jankens tfn 050 302 9079

Staden Jakobstads Grafiktävling 2023

Gåvokonst till anställda med jämna tjänsteår På initiativ av kulturnämnden har Staden Jakobstad traditionsenligt (STST 6.5.85 § 1070) uppvaktat sin personal som varit i tjänst 20, 30 eller 40 år med ett grafiskt verk. Upplagan varierar årligen stort och består…

Runebergsveckan 4-11.2.2023

Jag är, jag vet och jag minns Alla människor inleder utforskandet av världen utgående från sig själv – kommer ni ihåg hur en baby lägger märker till sina egna tår och sina egna fingrar! Ju äldre vi blir desto mer…

Jakobstad tillverkar inte konstsnö för sina skidspår

Staden Jakobstad har tillsammans med de lokala skidföreningarna beslutat att inte producera konstsnö denna vinter så som tidigare vintrar. Tillverkning av konstsnö sker som bäst när temperaturen är lägre än -15 grader och det infaller just vid de tidpunkter då…

Självständighetsfirandet i Jakobstad 2022

Tisdag 6.12.2022 kl. 10.00 Tvåspråkig gudstjänst i Församlingscentret Medverkande: Jan-Gustav Björk, Lisen Borgmästars, Laulu-Jaakot. OBS! Plats, tid och strömmas inte. kl. 11.15 Uppvaktning vid hjältegravarna, Nya begravningsplatsen Medverkande: Veteranorganisationerna, Nylands brigad, Reservistorganisationerna, LC Pietarsaari, LC Jakobstad, LC Jakobstad/Malm, svenska och…

Bildkonstnärer sökes i kommunerna Jakobstad och Kronoby!

Kommunbildkonstnär – professionella bildkonstnärer som utvecklare av kommuner är ett projekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet 2022-2023. Projektets mål är att testa en modell, där bildkonstnärer och mindre/medelstora kommuner samarbetar. Projektet ämnar utöka arbetsmöjligheterna för bildkonstnärer som en del av…