Ansökan om hemkommun

Information om ansökan om hemkommun. Anvisningarna är avsedda för personer som kommer från Ukraina och som har ett uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd.  Hemkommun i Finland ПОСТІЙНА ПРОПИСКА В МУНІЦИПАЛІТЕТІ ПРОЖИВАННЯ У ФІНЛЯНДІЇ