Noora Storlund

Noora Storlund

Kommunikations- och marknadsföringsplanerare

Förvaltning

noora.storlund@jakobstad.fi

044 785 1742