Paulina Åkerholm

Paulina Åkerholm

Kommunikationsplanerare

Förvaltning, Stadskansliet

paulina.akerholm@jakobstad.fi

044 785 1742