Här kan du läsa responsen från temaworkshoppar, öppna workshoppar, invånarenkäter och inlämnade åsikter.

Workshop 1 stadsmiljö – (20.2.2020)

Anteckningar grupp 1. Förtätning av kvarter och stadsrum i centrum.pdf

Anteckningar grupp 2.pdf

Anteckningar grupp 3. Gatu- och stadsrum.pdf

Anteckningar grupp 4. Inventarien och utrustnintgar.pdf

Anteckningar grupp 5. Årstidsstaden.pdf

Workhop 2 liv i centrum – (6.5.2021)

Anteckningar grupp 1a. Samarbetsformer, torghandel.pdf

Anteckningar grupp 1b. Försäljningspunkter i stadsrummet.pdf

Anteckningar grupp 2a. Vistelserum och mötesplatser.pdf

Anteckningar grupp 2b. Utrustning i stadsrummet.pdf

Anteckningar grupp 3a. Årstidsstaden – Användning av stadsrummen alla årstider.pdf

Anteckningar grupp 3b. Årstidsstaden – Evenemang och aktiviteter.pdf

Trafik

Workshop för trafiksystemplanen, sammandrag

Invånarenkät, utvecklingsplan för gång- och cykelnätet i Jakobstad

Responsen från öppna workshoppar, invånarenkäter och inlämnade åsikter.