Bioindikatoruppföljningen av luftkvaliteten

Den senaste bioindikatorundersökningen gjordes år 2018 och publicerades 2020.

Bioindikatoruppföljning av luftkvaliteten i Karleby och Jakobstadsnejden år 2018

Bioindikatorundersökningen från år 2012 gjordes i samarbete med Kokkola stad och rapporten publicerades år 2013.

Bioindikatoruppföljning av luftkvaliteten i Karleby och Jakobstadsnejden år 2012

Rapporten från år 2007:

Bioindikatoruppföljning av luftkvaliteten i Jakobstadsnejden åren 2006-2007