MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELAR

Onsdagen 24.1.2024 tog Miljöhälsan Kallan planenliga myndighetsprov från Jakobstads simhalls bassänger. I provet som togs från undervisningsbassängen kunde man i laboratoriets förundersökning konstatera preliminär förekomst av bakterien Pseudomonas aeruginosa, vilket ledde till att bassängen stängdes fredagen 26.1.2024. I simhallen påbörjades…