Stora delar av Pedersesplanaden ka nu öppnas för trafik

Stora delar av Pedersesplanaden kan nu öppnas för trafik, inklusive Rådhusgatans korsning. Arbetet framskrider enligt plan, och nu kan hela östra sidan av gatan (norrgående körriktning) öppnas för både biltrafik och gång- och cykeltrafik. Gång- och cykelleden mellan Paul Hallvars…