JeppisLit – För Dig som älskar litteratur

JeppisLit är en litteraturvecka som vill lyfta fram böcker, författare och berättelser. I huvudsak erbjuder JeppisLit program på stadsbiblioteket i Jakobstad, men det ordnas även evenemang på annat håll i staden, liksom riktade besök till specifika målgrupper – allt i litteraturens tecken.

Syftet med JeppisLit är att vara ett årligt återkommande evenemang som sprider ljus över litteraturen och tillvaron.

Programmet ordnas samtidigt som Nordiska litteraturveckan.

Länge leve litteraturen och orden inom oss!

Läs mer och bekanta dig med programmet: https://jeppislit.fi/