Staden Jakobstads bokslut 2021 visar ett överskott på 533 984 €

Bokslutet 2021 för Jakobstads stadskoncern visar ett överskott på 1,567 milj. euro trots betydande nedskrivningar i energibolagens bokslut. Staden Jakobstads räkenskapsperiod 2021 har ett överskott på 533 983,97 euro, vilket överskrider det urspungligen budgeterade (0,483 milj. euro). Räkenskapsperiodens plus: Skatteinkomsterna…

Förberedelserna för staden Jakobstads jubileumsår är bra på gång

År 2022 fyller staden Jakobstad respektabla 370 år. Jubileumsåret firas på många olika sätt under hela året. Festårets kanaler på sociala medier öppnar 1.4.2022, Jakobstad Pietarsaari 370 på Facebook och @jakobstadpietarsaari370 på Instagram. På kanalerna informerar vi om jubileumsårets många evenemang och berättar bland…