Anmälan till grundläggande utbildning åk 1

ANMÄLAN TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING ÅK 1 FÖR BARN FÖDDA 2016 OCH BARN FÖDDA 2015 SOM TIDIGARE BEVILJATS UPPSKOV MED SKOLSTARTEN Staden Jakobstads skolor inleder höstterminen måndagen den 14 augusti 2023 kl. 9:00. Ifall ni är nöjda med förslaget är anmälan klar.Om…

Anmälan till förskolundervisning senast 3.2.2023

ANMÄLAN TILL FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK FÖR 6-ÅRIGA BARN LÄSÅRET 2023 – 2024 PÅGÅR Förskolan börjar måndagen den 14.8.2023 och undervisningen ordnas 4 timmar varje skoldag, 20 timmar i veckan mellan kl. 8:00 -12:00. Platsen för förskoleundervisningen bestäms i huvudsak av var barnet bor. Dagvårds-…