Återvinningsbutik Lotsen

Välkommen till återvinningsbutiken Lotsen vardagar kl. 9–16, Jakobsgatan 37.

Lotsens återvinningsbutik tar emot hela och rena hushållsföremål och kläder under butikens öppettider måndag–fredag kl. 9–16. Övriga tider har Lotsens återvinningsbutik en mottagningspunkt på Ekorosks område. Vid behov hämtar och transporterar Lotsen möbler måndag–fredag kl. 9–15.
Ring 044 7851 659 för mer information.