Station Lotsen

Sysselsättningsenheten Station Lotsen erbjuder arbetsträningsplatser för personer i åldern 18–63. På arbetsverkstaden erbjuds under handledning möjlighet att bekanta sig med arbetsliknande uppgifter genom arbetsträning (rehabiliterande verksamhet), lönestöd eller läroavtal.

Arbetsträningen kan ske på arbetsverkstäderna eller som tjänster/service för kunder, till exempel fastighetstjänster eller besök hos äldre inom projektet ”stöd i vardagen”. Verksamheterna erbjuder också tjänster internt inom staden.
Vid arbetsverkstäderna tränar man på arbetsuppgifter inom olika områden samt lär sig färdigheter och förväntningar som ställs i arbetslivet.

Arbetsträningsverkstäderna erbjuder arbetsträning inom följande områden:


• Städning och omsorg
• Fastighetsskötsel och -underhåll
• Demolering och reparationer
• Montering och logistik
• Kök, servering
• Cirkulär ekonomi/återvinning
• Försäljning, kundservice

Till arbetsverkstäderna kommer man vanligen för rehabiliterande verksamhet, via stadens samserviceverksamhet (TYP) och rehabiliterande handledare. Arbetsträningsperioden inleds i allmänhet med en kartläggningsperiod där intresse och resurser kartläggs. Man handleds av arbets- eller individhandledare. Målsättningen är att arbetsträningen ska vara en språngbräda mot sysselsättning och lönearbete.

Station Lotsen erbjuder även köptjänster till grannkommunerna via samarbetsavtal.
Tjänsterna som erbjuds privata kunder föregås av ett skriftligt avtal. Utförandet av tjänsten sker under handledning. Kunden får information om att tjänsten inte är en professionell tjänst och att den erbjuds inom ramen för sysselsättande arbetsträningsverksamhet.

Prislista för tjänster

Kontakta oss

Anna Kotka-Bystedt

Anna Kotka-Bystedt

Integrations- och sysselsättningschef

Integrationsenheten

anna.kotka-bystedt@jakobstad.fi

044 785 1525

Tiina Kultalahti-Byskata

Tiina Kultalahti-Byskata

Individhandledare

Station Lotsen

tiina.kultalahti-byskata@jakobstad.fi

044 785 1569

Tom Byskata

Tom Byskata

Arbetshandledare

Station Lotsen

tom.byskata@jakobstad.fi

044 785 1523

Jan-Erik Sågfors

Jan-Erik Sågfors

Arbetshandledare

Station Lotsen

jan-erik.sagfors@jakobstad.fi

044 785 1522

Connie Österholm

Connie Österholm

Arbetshandledare

Station Lotsen

connie.osterholm@jakobstad.fi

044 785 1286

Anttipekka Siro

Anttipekka Siro

Assistent

Station Lotsen

anttipekka.siro@jakobstad.fi

044 785 1223

Ann-Christine Krooks

Ann-Christine Krooks

Arbetshandledare

Station Lotsen, Sysselsättningsenheten

ann-christine.krooks@jakobstad.fi

044 785 1521

Lina Karlsson

Lina Karlsson

Individhandledare

Station Lotsen, Sysselsättningsenheten

lina.karlsson@jakobstad.fi

044 785 1582