Station Lotsen

Station Lotsen och dess verksamhet samt den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP) finns från och med 1.1.2023 under Österbottens välfärdsområde:

https://osterbottensvalfard.fi/palvelumme/socialvardstjanster/stod-i-vardagen/stod-for-personer-i-arbetsfor-alder/rehabiliterande-arbetsverksamhet/