INFO GÄLLANDE TRAFIKARRANGEMANG VID KVASTBERGSGATAN – JAKOBSGATANS KORSNING

Torsdagen 31.8 påbörjas arbetena med byggandet av en rondell vid korsningen Kvastbergsgatan-Jakobsgatan. Korsningen kommer vara avstängd för biltrafik, den lätta trafiken dirigeras förbi arbetsområdet längs en utmärkt rutt. Genomfartstrafik längs Kvastbergsgatan ordnas via Korsgrundsvägen och Skolgatan. Arbetena beräknas vara klara ungefär i mitten av november.

Staden Jakobstads Kommunaltekniska avdelning är beställare och projektets huvudentreprenör är AJ Contract Ab.

Badvattenkvaliteten vid Kittholmens badstrand i Jakobstad

Miljöhälsan Kallan avråder inte längre från simning vid Kittholmens badstrand i Jakobstad.

Tilläggsuppgifter:
Hälsoinspektör Susanne Jankens tfn 050 302 9079

Om parkering på gator under sanering

På de halvfärdiga gator i stadsdelar Skata och London som är under sanering har man sett mycket felparkering. Enligt 36§ i Vägtrafiklagen skall ett fordon stannas eller parkeras i vägens riktning och så nära vägkanten som möjligt. Det kan vara…

Gatuavstängning i Centrum

På grund av byggarbeten på sk. Irjalakvarteret är Rådhusgatan stängd för allmän fordonstrafik på avsnittet mellan torget och Otto Malmsgatan (den enkelriktade delen). En rutt för gångtrafik lämnas kvar på södra sidan av Rådhusgatan. Avstängningar gäller också en del av…