Intensifierat stöd

Det intensifierade stödet är ett mera kontinuerligt, omfattande och individuellt stöd för elevens lärande och skolgång. Eleven kan då behöva flera former av stöd. Beslut om att inleda, ordna och vid behov återgå till allmänt stöd ska behandlas på basis av en pedagogisk bedömning i ett yrkesövergripande samarbete med professionella inom elevvården. Det intensifierade stödet ska ges eleven i enlighet med en plan som ska göras upp för elevens lärande. Samarbete och systematiskt arbete är en förutsättning för genomförandet av det intensifierade stödet.