Sökresultat

Annika Joensuu

Annika Joensuu

Musikbibliotekarie

Biblioteket

annika.joensuu@jakobstad.fi

044 785 1258

Marina Sandström

Marina Sandström

Chef för informations- och bibliotekstjänster

Biblioteket

marina.e.sandstrom@jakobstad.fi

044 785 1274

Anna Gripenberg

Anna Gripenberg

Avdelningschef på barn- och ungdomsavdelningen

Biblioteket

anna.gripenberg@jakobstad.fi

044 785 1512

Annika Högväg

Annika Högväg

Avdelningschef på vuxenavdelningen

Biblioteket

annika.hogvag@jakobstad.fi

044 785 1276