Sökresultat

Veronica Forsén

Veronica Forsén

Pedagogisk ledare

Småbarnspedagogik

veronica.forsen@jakobstad.fi

044 785 1391

Ida-Maria Sundsten

Ida-Maria Sundsten

tf. Daghemsföreståndare

Småbarnspedagogik

ida-maria.sundsten@pietarsaari.fi

044 785 1585

Elina Saarimaa

Elina Saarimaa

tf. Daghemsföreståndare

Småbarnspedagogik

elina.saarimaa@pietarsaari.fi

044 785 1312

Lisa Ström

Lisa Ström

Daghemsföreståndare

Småbarnspedagogik

lisa.strom@jakobstad.fi

044 785 1755

Johanna Palmroth

Johanna Palmroth

Pedagogisk ledare, vice föreståndare

Småbarnspedagogik

johanna.palmroth@pietarsaari.fi

044 785 1303

Pia Pelto

Pia Pelto

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

pia.pelto@jakobstad.fi

044 785 1395

Ulrica Byggmästar

Ulrica Byggmästar

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

ulrica.byggmastar@jakobstad.fi

044 785 1509

Maria Sjöblad

Maria Sjöblad

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

maria.sjoblad@jakobstad.fi

044 785 1408

Cecilia Andtbacka

Cecilia Andtbacka

Speciallärare

Småbarnspedagogik

cecilia.andtbacka@jeppis.fi

044 785 1509

Ulrika Björkell-Blomqvist

Ulrika Björkell-Blomqvist

Daghemsföreståndare

Småbarnspedagogik

ulrika.bjorkell-blomqvist@jakobstad.fi

044 785 1455