Sökresultat

Esther Fagerudd

Esther Fagerudd

Ungdomsledare

Ungdomsbyrån

esther.fagerudd@jeppis.fi

044 785 1951

Minna Tiistola

Minna Tiistola

Ungdomsledare

Ungdomsbyrån

minna.tiistola@jeppis.fi

044 785 1396

Harri Svart

Harri Svart

Ungdomsledare

Ungdomsbyrån

harri.svart@jakobstad.fi

044 785 1217

Miia Puusaari

Miia Puusaari

Projektkoordinator (Finlands modell, hobbyverksamhet))

Ungdomsbyrån

miia.puusaari@jeppis.fi

044 785 1513

Kenneth Huumarsalo

Kenneth Huumarsalo

Specialungdomsledare, Tukipolku-handledare

Finlands Socialdemokratiska Parti, Ungdomsbyrån

kenneth.huumarsalo@jeppis.fi

050 086 8155

Albert Thiangdee

Albert Thiangdee

Ungdomsledare (Finlands modell hobbyverksamhet)

Ungdomsbyrån

albert.thiangdee@jeppis.fi

044 785 1572

Milla Pannula

Milla Pannula

Specialungdomsledare (Resursskola)

Ungdomsbyrån

milla.pannula@jeppis.fi

040 480 1545

Sarah Goodwin

Sarah Goodwin

Ungdomsledare ( Fix-klass)

Ungdomsbyrån

sarah.goodwin@jeppis.fi

044 785 1207

Tiina Höylä-Männistö

Tiina Höylä-Männistö

Chef för ungdomstjänster

Ungdomsbyrån

tiina.hoyla-mannisto@pietarsaari.fi

044 785 1567