Sökresultat

Ralf Lillfors

Ralf Lillfors

Stadsträdgårdsmästare

Kommunaltekniska tjänster

ralf.lillfors@jakobstad.fi

044 514 7282

Kommunalteknisk beredskap

Kommunalteknisk beredskap

Fungerar endast utanför normal arbetstid

Kommunaltekniska tjänster

044 785 1999

Marina Sundholm

Marina Sundholm

Avdelningssekreterare

Kommunaltekniska tjänster

marina.sundholm@jakobstad.fi

044 785 1593

Sören Öhberg

Sören Öhberg

Stadsplanearkitekt

Kommunaltekniska tjänster, Planläggning

soren.ohberg@jakobstad.fi

044 785 1633

Stefan Järndahl

Stefan Järndahl

Planerare

Kommunaltekniska tjänster

stefan.jarndahl@jakobstad.fi

044 785 1219

Frank Bäcksholm

Frank Bäcksholm

Byggherreingenjör

Kommunaltekniska tjänster

frank.backsholm@jakobstad.fi

044 785 1998

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Stadsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750

Håkan Högberg

Håkan Högberg

Övervakare av grävningstillstånd och tillfälliga avstängningar

Kommunaltekniska tjänster

hakan.hogberg@jakobstad.fi

044 558 7246

Nicklas Gustafsson

Nicklas Gustafsson

Underhållsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

nicklas.gustafsson@jakobstad.fi

044 785 1227

Magnus Brännbacka

Magnus Brännbacka

Planerare

Kommunaltekniska tjänster

magnus.brannbacka@jakobstad.fi

044 785 1203